چشم‌انداز و ارزش های سازمانی

چشم انداز:

تحقق باور ذی‌نفعان به ایجاد شرکتی متعالی و جهان تراز در صنعت داروسازی و فرآورده‌های مرتبط، تا افق 1404 با نگرش چابک، هوشمند و پایدار

ارزش های سازمانی:


ارتقای توانمندی و انگیزش سرمایه های انسانی
خلق ارزش پایدار برای مشتریان و سهامداران
احترام به حقوق دیگران ، مسئولیت پذیری اجتماعی و رعایت اخلاق حرفه ای در تعامل با ذینفعان
فرایندگرایی در راستای بهبود بهره وری و چالاکی سازمان
توسعه روابط پایدار با عناصر زنجیره تامین ، توزیع و شرکای تجاری
دانش محوری، نوآوری ، یادگیری و بهبود مستمر 
اتصال زنجیره دانشگاه، صنعت، تجارت به منظور دستیابی به اهداف چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴
خلاقیت در طراحی محصولات و خدمات

ماموریت‌ها:

– تحقیق و توسعه در خصوص فرمولاسیون های جدید داروهای گیاهی، غذا داروها و فعالیت های مرتبط با ثبت ایده ها و فرمولاسیون ها و ایجاد دانش فنی پیشرفته
– استانداردسازی و توسعه داروهای طب ایرانی جهت توسعه خدمات این حوزه در کشور
– ساخت باکیفیت و متمایز دارو، غذا دارو و سایر محصولات طبیعی با کاربرد تکنولوژی روز و سرمایه گذاری بر تولید و یا مشارکت با سایر واحدها با توجه به توجیه اقتصادی و اعتباری و رعایت کامل منافع سهامداران و مشتریان
– تجارت و مراودات با شرکت های معتبر این حیطه جهت انتقال تجربیات با هزینه کمتر و ایجاد درآمد بیشتر
– پیگیری و همکاری لازم با سایر شرکت ها و نهادها جهت توسعه کشاورزی ملی در راستای ایجاد ارزش افزوده برای تولید و همچنین تأمین کنندگان و کشاورزان
– مشارکت متقابل با کلیه مراکز علمی و تحقیقاتی و شرکت های همکار و متقاضی، جهت تأمین دانش فنی مرتبط با پروژه های گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی درمانی (خرید و فروش خدمت)
– فعالیت در حیطه بازرگانی داخلی و خارجی زنجیره ارزش افزوده گیاهان دارویی

اهداف:

  • تولید مواد اولیه استاندارد (عصاره، اسانس، فرکشن و ماده تخلیص شده) با کیفیت مطلوب و شناسنامه دار
  • کاربرد تکنولوژی نوین در تهیه حدواسط های مذکور
  • تولید اشکال دارویی کارآمد با ایجاد دانش فنی و تولید قراردادی
  • ایجاد سبد کوچک محصولات دارویی در حوزه برخی بیماریهای شایع کشور
  • صنعتی سازی دانش طب سنتی ایرانیان
  • تعامل با دانشگاه و نهادهای دانش بنیان در جهت خلق، پردازش و صنعتی سازی ایده ها
  • خلق ارزش افزوده بر روی مواد اولیه جهت جلوگیری از خام فروشی و دلالی این دسته از محصولات
  • حمایت از گونه های در معرض خطر به خاطر برداشت بی رویه از منابع طبیعی
  • فرمولاسیون و ارائه غذا داروهای پیشگیرانه از گسترش بیماری های متابولیک

فـواد دارو ...

چون سلامتی مهمه

اطلاعات تماس