معرفی شرکت:

شرکت دانش بنیان سلامت و پویایی فواد (سهامی خاص) در مورخه 1398/05/12 تحت شماره 442683 و به شناسه ملی 10320897963 در اداره ثبت شرکت‏ها به ثبت رسیده است. این شرکت به منظور استفاده بهینه از ظرفیت متنوع گیاهان دارویی و دانش طب سنتی در کشور و برقراری همکاری عملیاتی صنعت و دانشگاه به صورت کاملاً سازمان یافته با بهره برداری از تحقیقات و دانش فنی متخصصین و محققین، وارد عرصه راه اندازی مجموعه تحقیق و توسعه و تولیدی گردیده است.

فـواد دارو ...

چون سلامتی مهمه

اطلاعات تماس